Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Международна научна конференция „Война и общество”

    Международна научна конференция „Война и общество” се открива на 2 ноември от 14.00 ч. в зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 27/10/2017