Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН МАРАТОН „Память – наша совесть“

    МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН МАРАТОН „Память – наша совесть“, посветен на 75-годишнината от края на Втората световна воина

    Публикувано на 28/02/2020