Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН МАРАТОН „Память – наша совесть“

    МУЗИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН МАРАТОН „Память – наша совесть“, посветен на 75-годишнината от края на Втората световна воина

    Публикувано на 28/02/2020