Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Уъркшоп “Паметта и съдбата на думите”

    На 12 декември 2018 година в зала 211 на Корпус 1 на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ се проведе уъркшоп Паметта и съдбата надумите. Участваха студенти от първи курс Българска филология.Събитието се вписва като извънаудиторенмодул по дисциплината УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ. Събитието беше организирано и ръководено от проф. Велка Попова. В него бяха включени доклади и дискусии, посветени на интересни лексикални и лексикографски проблеми. Студентите АнтонинаПламенова Александрова,Петя Неделчева Пеева, Мервин Сергизова Адемова, Иванина Иванова Петрова, Нела Лъчезарова Найденова, Савина Ивайлова Цветкова, Стела Тодорова Иванова, Катина Иванова Ивановапредставиха резултатите отсвоите индивидуални изследователски проекти. Презентациите и докладите на младите българисти ще бъдат публикувани в електронно издание.

     

    Публикувано на 14/12/2018