Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Научен семинар “ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИТЕ ОБЩНОСТИ В СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ”

    • Дата: 21 февруари 2019 г., 16.00 ч.
    • Място: Актова зала, Корпус 2 на Шуменския университет
    Публикувано на 15/02/2019