Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Научно-практически семинар „Език-Култура-Транслатология“

    • Дата: 19 декември от 16 часа
    • зала 305 на Корпус 2.

    Информация

    Публикувано на 04/12/2017