Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ДОЦ. Д-Р СНЕЖАНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА НА ТЕМА: “ОБЕЗВЛАСТЕНАТА ЖУРНАЛИСТИКА”

    20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г., 14.00 ЧАСА, ЗАЛА 219, КОРПУС 1 НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

    Покана

    Публикувано на 13/12/2016