Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Обява за публична защита на дисертационен труд – Любка Николаева Найденова (15 юли 2021)