Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Празник на руската история по повод на отбелязванта в Русия Година на руската история