Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Калина Йочева

  ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Калина Йочева, на тема: „Иновативни техники в обучението по български език и литература в началното училище”

  • Дата: 26.04.2017 г., 16:00 ч.
  • зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Обява

  Публикувано на 10/04/2017