Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на ПРОФ. Д–Р ДИМИТЪР ПОПОВ

  ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ на ПРОФ. Д–Р ДИМИТЪР ПОПОВ на тема: „Лингвистичната персонология – нова наука в парадигмата на антропологичната лингвистика”

  • Дата: 19 МАЙ 2017 г., 13.00 ч.
  • зала 219, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Покана

  Публикувано на 15/05/2017