Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

 • en
 • ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д–Р ПЛАМЕН ШУЛИКОВ

  ПУБЛИЧНА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д–Р ПЛАМЕН ШУЛИКОВ на тема: “Ценностната норма (candid) във фотографията у нас от края на XIX и началото на XX век. Литература и фотография”

  • Дата: 12.12.2017 г., 13.00 ч.
  • зала 206, Корпус 1 на Шуменския университет.

  Обява

  Публикувано на 07/12/2017