Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на йеромонах Константин

    ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на йеромонах Константин на тема: „Св. Евхаристия – център на Православната църква” – 3 април 2018 г.,10.30 ч., зала 202, Корпус 1 на Шуменския университет.

    Покана

    Публикувано на 02/04/2018