Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертацията на Дияна Николова

  ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертацията на Дияна Николова на тема: «Лингвокултурен аспект на съвременната компютърна терминология (върху материал от руски и български език)»

  Дата: 17. 12. 2018 г., 14.00 ч.

  Място: зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

  Обява

  Публикувано на 12/12/2018