Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертацията на Дияна Николова

    ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертацията на Дияна Николова на тема: «Лингвокултурен аспект на съвременната компютърна терминология (върху материал от руски и български език)»

    Дата: 17. 12. 2018 г., 14.00 ч.

    Място: зала 211, Корпус 2 на Шуменския университет.

    Обява

    Публикувано на 12/12/2018