Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА за придобиване на образователната и научната степен “доктор” на Станислава Теофилова

    • Тема: “CЛOBOPEД HA ПPOCTOTO ИЗKAЗBAHE B БЪЛГАРСКАТА РАЗГОВОРНА РЕЧ”
    • Дата: 29 януари 2019 г., 14.00 ч.
    • Място: зала 309, Корпус 1 на Шуменския университет
    Публикувано на 23/01/2019