Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ТУРКОЛОГИЧНИ ЧЕТЕНИЯ 2012 Г.

    Организатор: Факултет по хуманитарни науки – Катедрата по турски език и литература

     

    18 декември 2012 г.

    Публикувано на 18/12/2012