Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • С прискърбие съобщаваме, че на 12 май 2021 г. ни напусна доц. д-р Стоян Танев