Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Седми академични Рождественски четения

    Откриване на 14 декември 2017 г., зала 219, Корпус 1, от 9.00 часа.

    Плакат

    Публикувано на 22/11/2017