Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

 • en
 • Шести академични Рождественски четения

  • Дата: 19 декември 2016 г.
  • Корпус 1, зала 208
  • 10.00 часа 

  Покана

  Публикувано на 14/12/2016