Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"


50 години заедно пишем историята

  • en
  • Международен симпозиум БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК

    Организатор: Факултет по хуманитарни науки – Преславска книжовна школа школа
    18-19 май 2012 г.

    Публикувано на 18/05/2012