Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Срещи със студентите от ФХН (I, II и III курс)

  Във връзка с реализацията на проект “BG051PO 001-3.3.07-0002 Студентски практики” на 05 юни 2013 г. ще се проведат срещи със студентите от ФХН (I, II и III курс) по следния график:

  • 10.00-11.00 ч. – Английска филология, Корпус 2-305 зала.
  • 11.00-12.00 ч. – Приложна германистика, Турска филология, Руска филология, Приложна лингвистика, Корпус 2-305 зала.
  • 13.00-14.00 ч. – Журналистика, Връзки с обществеността – К1-зала 219.
  • 14.00-15.00 ч. – История, Археология, Теология, История и география – К1-зала 219.
  • 15.00-16.00 ч. – Българска филология, Български език и руски език, Български език и история – К1-зала 219.
  Публикувано на 15/05/2013