Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ

    31 октомври 2016 г., 13 часа, ауд. 08, Корпус 2 на Шуменския университет

    Покана

    Публикувано на 20/10/2016