Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Студентски научни четения, организирани от ФХН

    „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател”

    На 12 октомври 2016 г. в зала 309, корпус 1, от 9:00 ч. ще се проведат традиционните студентски научни четения, организирани от ФХН, Студентския съвет и Славянското дружество „Васил Друмев”. Тази година са пети поред и са на тема: „Свети Климент Охридски – мисионер, учител и писател”, посветени на 1100-годишнината от успението му.

    Темата е съгласувана с ръководителите на Катедрата по история и теория на литературата, Катедрата по история и Катедрата по богословие, както и други медиависти. Ще участват със свои реферати 12 студенти от различни специалности на ФХН.

    Публикувано на 30/08/2016