Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ

    СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ-2017 – 25 септември 2017 г. в 12.00 ч., зала 08, Корпус 2

    Обява

    Публикувано на 20/09/2017