Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ-2018

    СТУДЕНТСКИ ИНФОФОРУМ-2018 ще се проведе на 27 септември 2018 г., зала 08, Корпус 2, от 13.30 часа.

    Информация

    Публикувано на 21/09/2018