Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

    • Дата: 7 април 2018 г., 11.30 ч.
    • Църковeн салон на храм „Св. Константин и Елена“, с. Осмар

    Информация

    Публикувано на 02/04/2018