Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Връчване на дипломи във Факултета по хуманитарни науки