Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

  • en
  • Втори студентско-преподавателски семинар по турска литература „Откак ме озари любов…”