Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en

  • Втори студентско-преподавателски семинар по турска литература „Откак ме озари любов…”