Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

  • en
  • Провеждане на обучение на студентите в ОКС магистър, зимен семестър на учебната 2020/2021 г. във ФХН при Шуменския университет