Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Проект BGCULTURE-1.002-0010-С01 „Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен“

  Наименование на проекта Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на община Шумен

   

  Наименование на проекта на английски език Creation and presentation of digitally accessible cultural heritage of the Shumen municipality
  Идентификационен номер BGCULTURE-1.002-0010-С01

   

  Финансираща програма Програма: Културно предприемачество, наследство и сътрудничество, финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

   

  Консорциум Бенефициент: Община Шумен

  Партньори: ШУ „Епископ Константин Преславски“

                         Capital Youth Association – Лихтенщайн

   

  Период на изпълнение 03.05.2022 г.30.04.2024 г.

   

  Цели на проекта

   

  • Опазване и промотиране на културното наследство на община Шумен и осигуряване на онлайн достъп до него чрез дигитализиране.
  • Създаване на дигитална лаборатория в РИМ – Шумен и надграждане във вече съществуващата в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ чрез оборудване със съвременна техника за дигитализиране.
  • Дигитализиране на 30 000 броя елементи на движимо материално културно наследство на община Шумен.
  • Подобряване на кадрови капацитет по дигитализиране на културно наследство чрез обучение на експертен персонал.
  • Създаване на отворена онлайн платформа за предоставяне на достъп и популяризиране на културното наследство на община Шумен.
  • Интеграция на дигитализираното съдържание с образователни програми чрез устойчиво партньорство с академична образователна институция.
  • Засилване обмена и сътрудничеството между организации от държавите донори и български институции в областта на културата.
  Финансиране Обща стойност на проекта: 684 211,37 лева
  Участници в проекта от страна на Шуменския университет:
  • проф. д-р Росица Давидова
  • доц. д-р Стефан Минков
  • доц. д-р Цветана Иванова
  • преп. д-р Владимир Василев