Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Обява на Съвместния научноизследователски център за обучение на обучители сред изследователите (подпомагане на политики)

  Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г.

  Съвместният изследователски център (JRC) обяви покана за обучение на обучители с цел повишаване на капацитета в областта на „еvidence for policy“ – политиката основана на факти сред изследователите в страните от ЕС.

  Участниците, които завършат обучението за обучители, ще бъдат подготвени да проведат двудневен курс на обучение на изследователи в своите държави-членки, като по този начин ще помогнат на изследователите да окажат по-голямо въздействие върху политиката.

  От кандидатите се изисква да кандидатстват по двойки. Курсът изисква двама “местни обучители”:

  • един с минимум 5 години опит в областта на научните изследвания и
  • един с минимум 3-годишен опит в груповото подпомагане.

  Крайният срок за кандидатстване е 20 февруари 2022 г.

  Препратка към поканата в платформата Knowledge4Policy бихте могли да откриете през връзката Call for applications: Training-of-Trainers – Evidence for policy course  | Knowledge for policy (europa.eu)

  Публикувано на 14/12/2021