Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Google предоставя безвъзмездно финансиране за дигитално приобщаване в Централна и Източна Европа

  Срок за кандидатстване: 1 март 2021 г.


  С призива „Да преодолеем цифровото разделение в Централна и Източна Европа” Google отвори покана за кандидатстване с проекти на граждански организации, бизнес и академични институции от Централна и Източна Европа.

  Инициативата Google.org Impact Challenge Central and Eastern Europe ще предостави общо 2 милиона евро безвъзмездни средства в подкрепа на проекти, които поставят цифровото приобщаване в основата на икономическото възстановяване. В Google вярват, че иновациите и социалното включване вървят ръка за ръка.

  С проекти за финансиране могат да кандидатстват организации от: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

  Избраните организации ще получат безвъзмездно финансиране между 50 000 и 250 000 евро и подкрепа от Google в помощ на техните проекти. Проектите могат да бъдат с продължителност от 12 до 36 месеца.

  На 2 и 23 февруари 2021 г. ще се състоят работни срещи за повече подробности по темата и насоки за кандидатстване. Изисква се регистрация (линковете са в края на на информацията за програмата). https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021

  Публикувано на 28/01/2021