Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Конкурс за стипендии по Програма „Marie Sklodowska-Curie“

  Целта на индивидуалните стипендии е а повиши творческия и иновативен потенциал на опитни изследователи, желаещи да развият своите компетентности по отношение на придобиване на умения чрез усъвършенствано обучение, международна и междусекторна мобилност.

  Индивидуалните стипендии предоставят възможности на изследователите от всяка националност да придобият и прехвърлят нови знания и да работят върху научни изследвания и иновации в Европа (държави-членки на ЕС и асоциирани страни по „Хоризонт 2020“) и извън нея. Схемата подкрепя по-специално завръщането и (повторното) интегриране на европейски изследователи извън Европа и тези, които преди са работили тук, както и на изследователи, изселени от конфликти извън ЕС и асоциирани страни по Хоризонт 2020. Тя, също така, насърчава рестартирането на кариерата на отделни изследователи, които показват голям потенциал.

  Краен срок: 09 септември 2020 г.

  За допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 18/04/2020