Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Подкрепа за млади изследователи чрез програмата PROMYS

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 ноември 2023 г.

  Наближава крайния срок за подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави-членки на Европейския съюз.

  Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи на високо ниво, които да създадат свой научноизследователски екип в България. Очаква се представянето на университетите и научните организации ще бъде подобрено, тъй като младите изследователи ще имат възможност да се установят в българските институции именно благодарение на подкрепата от инициативата PROMYS. Това ще спомогне за привличането и насърчаването на ново и по-младо поколение, което да се занимава с научни изследвания.

  Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България. Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат подадени от един кандидат и трябва да бъдат подкрепени от приемащата институция в България. Приемащи институции могат да бъдат всяко висше училище или научна организация, които юридически и географски се намират в България и имат акредитация от НАОА за обучаване на докторанти, като също така имат доказан опит в международни изследвания на високо ниво. Приемащата институция трябва да осигури писмо за подкрепа на кандидатстващия, както и подходящи условия младият учен самостоятелно да ръководи изследванията си и да управлява финансирането им до края на проекта.

  Три ще бъде максималният брой проекти, които ще бъдат финансирани през настоящата конкурсна сесия. Всеки проект трябва да е с продължителност от 60 месеца, като трябва да стартира в периода 1 юни – 1 октомври 2024 г. Максималната сума за всеки от проектите е 625 000 швейцарски франка.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 ноември 2023 г. 

  Всички детайли за конкурса може да намерите ТУК.
  При възникнали въпроси може да пишете на k.nikolova@mon.bg и e.foteva@mon.bg.

  Публикувано на 17/11/2023