Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Покана за участие в конкурс по Програма „CONCERT- Japan“ на тема „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“

  Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в седмия международен конкурс по програма CONCERT-Japan.

  CONCERT-Japan e обща инициатива на страните от Европейската общност и Япония за сътрудничество в областта на науката, технологиите и иновациите чрез съвместно финансиране на научно-изследователски проекти.

  Тема на конкурса: „Информационни и комуникационни технологии за устойчиво, безопасно и сигурно общество“/“ICT for Resilient, Safe and Secure Society”

  Поканата е отворена за научни колективи, които да представят общи проекти за развитие на иновативни системи и технологии при използване и управление на водните ресурси в дългосрочен аспект.

  Допълнителна информация ТУК.

  Публикувано на 09/05/2020