Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en

 • Стипендии за постдокторска специализация в Япония – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021

  Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна, предоставя стипендии на българските кандидати за специализация по постдокторската програмата.

  Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) – „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април – 30 ноември 2021 г. 

  Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

  Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2021 г.

   

  Подробна информация за постдокторската програма JSPS – FY 2021 може да бъде намерена на интернет адрес:

  https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2021/2021_applicationguideline_e.pdf

  Публикувано на 25/11/2020