Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Иновативни ресурси за учене и насърчаване на равноправното участие в масовия спорт, за превенция на дискриминацията, расизма и насилието – IRIS – 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP 

  Наименование на проекта Иновативни ресурси за учене и насърчаване на равноправното участие в масовия спорт, за превенция на дискриминацията, расизма и насилието

   

  Наименование на проекта английски език Innovative Learning Resources to Foster Equal Participation in Grassroots Sports Dealing with Discrimination, Racism and Violence Incidents – IRIS
  Идентификационен номер IRIS – 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия, Европейски съюз
  Финансираща програма

   

  Programme: Erasmus+

  Централизирани дейности: Спорт, Партньорства за сътрудничество.

  Консорциум

   

  Регионален център за професионално обучение и продължаваща квалификация (RCVTLLL), гр. Патра, Гърция – координатор;

  Университетът на Сантяго де Компостела (USC), Испания;

  Университетът на Ювяскюля (JYU), Финландия;

  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, България;

  Елински университет (HOU), Патра, Гърция;

  Спортна асоциация „Олталом“ (OSA), Будапеща, Унгария.

   

  Период на изпълнение

   

   

  01.01.2015 – 31.12.2016

  Цели на проекта  През последното десетилетие, се наблюдава значимо развитие на превантивните дейности, свързани с расизма, насилието и дискриминацията в масовия спорт, във връзка с нововъзникнали потребности.  Поредица от документи, издадени от европейски и международни организации, потвърждават това. Европейската комисия признава неговата съществената роля в „Бяла книга за спорта“. Посочено е, че проявите на нетърпимост продължават да представляват проблем в европейския спорт, включително и на аматьорско ниво (White Paper on Sport, 2007). Обоснована е потребността от развитието на дейности, насочени към социално включване. Поставен е акцент и върху ролята на спорта за междукултурна интеграция.

   

  Проекът цели да подкрепи треньорите и учителите по физическо възпитание и спорт при идентифициране на основни проблеми, свързани с дискриминацията, расизма и насилието, да допълни обучението им с иновативни образователни подходи за предотвратяване проявите на дискриминация, да осигури образователни ресурси и инструменти за прилагане и интегриране на тези подходи в ежедневните клубни и училищни спортни дейности.

   

  Целеви групи на проекта са: треньори, учители по физическо възпитание и спорт, ученици и спортисти, ръководители на спортни отбори, спортни организации и общности.

   

  Основни дейности Образователна електронна игра за деца на възраст между 11 и 15 години с ролеви сценарии, които имат за цел да намалят предразсъдъците. Комикс за деца на възраст между 6 и 11 години, който има за цел да популяризира ценностите на равенството и честната игра в спорта.

   

  Ръководство за учители и треньори с актуална информация за разпознаване и превенция на дискриминацията, както и насоки за справяне с инциденти.

   

  Добри практики за превенция на насилието и дискриминацията в спорта. Насоки за политически лидери и експерти в областта на спорта.

   

  Резултати Сравнително проучване на проявите на насилие и дискриминация в масовия спорт в училище и в спортни дейности.

   

  Електронна многоезична платформа за обучение, в която потребителите получават информация относно превенцията и справянето с расизма, дискриминацията и насилието.

   

  Финансиране За проекта: 590 990 EUR

  За ШУ: 83 570 EUR

  Ръководител за ШУ Проф. д.и.н. Георги Велков Колев
  Изследователи проф. д.п.н. Надежда Йорданова-Стоянова – координатор, изследовател

  доц. д-р Пенка Петкова Кожухарова – член на научния борд, изследовател

  доц. д-р Теодора Николаева Симеонова – изследовател

  гл. ас. д-р  Чавдар Николаев Стойчев – изследовател

  гл. ас. д-р Пламен Стефанов Петков – изследовател

  гл. ас. инж. Тасин Юкселов Тасинов –  редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по техника и технологии от професионалрно направление 1.3. Педагогика на обучението по…

  Валерия Иванова –  административен изпълнител

   

  112 студенти от Педагогически факултет в специалности: Педагогика на обучението по физическо възпитание; Педагогика; Управление на образованието.

   

  Сайт на проекта http://iris-sport.eu/
  Електронна платформа за обучение http://iris-sport.eu/moodle/course/index.php?categoryid=27&lang=bg

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5059

   

  IRIS новинарски бюлетини
  Награди Проектът е носител на наградите „Истории на успеха“ и „Добра практика за пример“ на програма „Еразъм +” към Европейската комисия.

   

  Наградата „Истории на успеха“ се присъжда на финализирани проекти, които се отличават със своето въздействие, принос към разработването на политики, иновативни резултати и творчески подход и могат да бъдат източник на вдъхновение за другите.

   

  За допълнителна информация:

  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP