Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Творчески дейности за съдаване на продкрепяща учебна среда за изучаване на езици в образованието по предприемачество – CRADLE – VG-IN-BY-17-36-035544

   

     
  Наименование на проекта Творчески дейности за съдаване на продкрепяща учебна среда за изучаване на езици в образованието по предприемачество
  Наименование на проекта английски език Creating Activity-designed Language Learning Environments for Entrepreneurship Education,
  Идентификационен номер CRADLE – VG-IN-BY-17-36-035544
  Финансираща организация

   

  Европейска комисия
  Финансираща програма

   

  Програма „Erasmus+“, КА2, Стратегическите партньорства в сферата на училищното образование.
  Консорциум

   

  Партньори по проекта са 10 научноизследователски и образователни институции от 4 държави:

  Goethe Institut, Greece (координатор); 

  Konstantin Preslavsky University of Shumen, Bulgaria;

  Danish Foundation for Entrepreneurship (FFE);

  Bantani Education, Belgium;

  Scholengroep Brussel, Belgium;

  Idiotiko Dimotiko Neue Schule A.E, Greece;

  International School Uwekind, Bulgaria;

  Ellinogermaniki Agogi (EA), Greece;

  National and Kapodistrian University of Athens, Greece;

  GO! Basisschool De Iris in Uccle, Belgium.

   

  Период на изпълнение 04.01.2016 – 29.12.2020
  Цели на проекта  Cradle  е нова методология на обучение за началните училища, фокусирана върху едновременното развитие на чужди езици и предприемачески умения при ученици на възраст 7 – 12 г.

   

  Чрез три иновативни резултата, методологията за преподаване CRADLE използва подход, основан на междупредметните връзки, ориентиран към учениците и тяхната изследователска дейност в процеса на обучение.

   

  Основни дейности Разработване на методологията на Cradle

   

  Тридневен национален курс за обучение/квалификация на учители и подготовка на  50 учители, като използват смесеното обучение на Cradle (това ще послужи да се тества тази интегративна версия).

   

  Уъркшоп с 50 души персонал и обучаеми от организациите за обучение на преподаватели. Цели: (1) да се представи методологията на Cradle, курсът за обучение на учители, инструментариумът и резултатите от пилотните програми; (2) да се тества приложението на курса за квалификация на учители по Cradle в академична среда; (3) да се дискутират възможностите, изискванията за акредитация; (4) да се обсъдят други действия за улесняване на интегрирането на методологията.

   

  Резултати Cradle разчита на началните учители, които подкрепят създаването на среда за учене на чужди езици. Освен това, използването на междупредметни проекти насърчават предприемаческите умения на учениците, свързани с решаване на проблеми, лична отговорност, социална отговорност, любопитство, комуникация и сътрудничество.

   

  Cradle се осъществява чрез троен подход, свързващ междупредметното и фокусирано върху действията обучение с интегрирано обучение в учебното съдържание по оделни дисциплини,  изучаването на езици (CLIL) и обучението по предприемачество (EE). Учителите, които работят по този подход се опитват да комбинират тези три елемента в своите уроци.

   

  Прилагането на CRADLE поставя интереса, любопитството и чувството за инициатива на учениците в центъра на учебния процес. Той се фокусира върху умишленото развитие на предприемачески умения, които на основно ниво са житейски умения. Обучаемите избират темите на проектите.

   

  Всички проекти рамкират дейности, при които учениците работят и учат в линеен процес от четири стъпки, вдъхновен от „идеята за проектиране“, като се имат предвид решенията и проектните етапи. Четирите етапа са: 1: Предварително разбиране и проучване 2: Генериране на идеи и дизайн 3: Прототипиране и действия 4: Оценка и избор на чужд език.

   

   

  Финансиране За проекта: 269 342 https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5530

  За ШУ: 25 474 евро

  Ръководител за ШУ доц. д-р Иванка Георгиева Камбурова-Миланова (2016-2018)

  доц. д-р Ирина Иванова (2018-2020)

  Изследователи доц. д-р Ирина Иванова

  гл. ас. д-р Елена Колева

  Сайт на проекта http://www.cradleproject.eu/

   

  НАЦИД https://cris.nacid.bg/public/project-preview/5733