Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

50 години заедно пишем историята
Кандидатсвай онлайн

 • en
 • Проекти на други висши училища и научни организации в страната, в които участват преподаватели от ШУ

  Проект Участници
  „Разработване на нови технологични решения и оценка на селекционен материал при ябълката”

  Проект на ССА

  Основни дейности: Проучване чувствителността към болести и неприятели на различни ябълкови сортове, различаващи се по своя хабитус на растеж и плододаване, с оглед оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване.

  Очаквани резултати: Оптимизиране на резитбите за формиране и плододаване в зависимост от хабитуса на растеж и плододаване на различните ябълкови сортове.

  Финансираща институция: Сескостопанска Академия (ССА).

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

  Участник от ШУ:

  доц. д-р Веселин Александров Арнаудов.

   

  „Мониторинг на появата и разпространението на нови инвазивни видове в овощните агроценози”

  Проект на ССА, ПОЗМ 235/ССА.

  Основни дейности: Провеждане на мониторинг върху появата и разпространението на два инвазивни вида: Средиземноморската плодова муха (Ceratitis capitata Wied., Diptera: Tephritidae) и Петнистата дрозофила (Drosophila suzukii Matsumura, Diptera: Drosophilidae) в различи естествени и изкуствени биоценози в района на Пловдив.

  Очаквани резултати: В резултат на използване на различни биотехнически средства (феромонови и хранителни уловки) и визуални обследвания да се установи появата, разпространението и степента на нападение на изследваните инвазивни видове в различини овощни насаждения: ябълка, праскова и череша за Ceratitis capitata и малини, къпини и ягоди за Drosophila suzukii.

  Финансираща институция: Сескостопанска Академия (ССА).

  Ръководител: доц. д-р Веселин Александров Арнаудов.

  Период на изпълнение: 2017-2020 г.

   

  Участник от ШУ:

  доц. д-р Веселин Александров Арнаудов.

  „Изследване и усъвършенстване на технологични елементи при биологична и конвенционална система за производство на полски култури”

   Проект на ССА и МЗХ.

  Ръководител: проф. д-р Маргарита Нанкова, Добруджански земеделски институт

  Период на изпълнение: 2014-2017

   

  Участници от ШУ:

   

  Доц. д-р Албена Иванова

  „Проучване на сортове и линии с различен селекционно-географски произход с цел издирване и създаване на изходен селекционен материал и формиране на генофонд по най-ценните качества от зимна пшеница”

  Проект на ССА и МЗХ

   

  Период на изпълнение: 2014-2017

   

  Участници от ШУ:

   

  Ас. Пламен Чамурлийски

  „Подобряване на сортовия състав при череша, праскова и бадем – селекция, интродукция и биотехнологии”

  Проект на ССА

  Основни дейности: При полски условия в младо черешово насаждение да се проведе скрининг на 11 черешови генотипа за чувствителност към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae).

  Очаквани резултати: Да се добие информация за чувствителността на изследваните черешови генотипи към нападение от черната черешова листна въшка Myzus cerasi Fab. (Homptera: Aphididae), с оглед установява на донори на устойчивост към този неприятел.

  Финансираща институция: Сескостопанска Академия (ССА).

  Ръководител: проф. д-р Аргир Живондов , Институт по овощарство, Пловдив

  Период на изпълнение: 2014-2017 г.

   

   

  Участник от ШУ:

  доц. д-р Веселин Александров Арнаудов.

   

  „Проект № НП 10/2017, „Прилагане на метода ембриокултура в съчетание с класически селекционни методи при зърнено-житни и маслодайни култури”

  Проект на: Технически университет – Варна

  Ръководител: доц. д-р Миглена Атанасова Друмева

  Участници от ШУ:

  Преподаватели от Колеж-Добрич към ШУ