Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Деница Петкова Загорчева-Койчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 17/08/2021