Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – гл. ас. д-р Юлияна Георгиева Панова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по музика (Методика на дирижирането)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

   

  Публикувано на 29/06/2021