Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ – доц. д.-р Нели Стойчева Димитрова

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по.. (Технологично образование)

  Кандидат: доц. д.-р Нели Стойчева Димитрова – резюметаEN

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 26/09/2019