Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология)

  Кандидат: доц. д.с.н. Соня Борисова Илиева

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 30/03/2014