Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д-р Ростислава Георгиева Тодорова-Енчева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Теоретични аспекти на изобразителното изкуство)

   Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/03/2021