Кандидатсвай онлайн

  • en
  • ru
  • Съобщения на факултета по природни науки

    Лекция

    30/09/2018

    Лекция на тема „Дивечът като биологичен ресурс“ с лектор инж. Тервел Стефанов – ловен експерт в Североизточно държавно предприятие Дата: 29 ноември 2018