Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Контакти/Екип

  Водещ функционален експерт Телефон Корпус/Стая E-mail
  доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова
  054/830 365, вътр. 213 К2/203 e.lyutskanova@shu.bg
  преп. д-р Веселина Радева Иванова – функционален експерт
  054/830 365, вътр. 206 К2/400а v.ivanova@shu.bg
  Педагогически факултет
  преп. д-р Христина Коларова-Василева – функционален експерт
  054/830 365, вътр. 224 К2/220 h.vasileva@shu.bg
  доц. д-р Калина Иванова Алексиева – функционален експерт
  054/830 365, вътр. 264 К2/305а k.aleksieva@shu.bg
  доц. д-р Веселина Николаева Илиева – технически изпълнител
  054/830 365, вътр. 206 К2/400а v.ilieva@shu.bg
  Факултет по природни науки и Факултет по хуманитарни науки
  проф. д-р Милен Руменов Пенерлиев – функционален експерт
  0895 439 393 К1/401 m.penerliev@shu.bg
  доц. д-р Цветана Георгиева Иванова – функционален експерт
  054/830 495 вътр. 253 К1/207 ts.ivanova@shu.bg
  Ани Георгиева Ангелова – технически изпълнител
  054/830 495

  вътр. 276

  К1/115а a.angelova@shu.bg
  Факултет по математика и информатика и Факултет по технически науки
  доц. д-р Цветослав Станиславов Цанков – функционален експерт
  054/830 495, вътр. 391, 0899 377 696 К3/401 c.cankov@shu.bg
  гл. ас. д-р Мирослав Колев Христов – технически изпълнител
  054/830 495, вътр. 210 К3/210 miroslav.hristov@shu.bg
  Радостинка Асенова Адамидовска – технически изпълнител
  054/830 495, вътр. 150 К3/202 r.adamidovska@shu.bg
  Колеж-Добрич
  Павлета Иванова Масларска – функционален експерт
  058/603 209 Колеж-Добрич, етаж II/202 p.maslarska@shu.bg
  Технически изпълнители
  Стоянка Въчкова Стоянова –Деловодство
  054/830 495, вътр. 234 К1/124 st.stoyanova@shu.bg
  Биляна Станимирова Иванова -Информационен център
  054/832 106 К1/ Информационен център b.ivanova@shu.bg
  Наталия Веселинова Найденова –ръководител ОЧР
  054/ 830 309
  054 830 495, вътр. 215
  К1/115б n.naydenova@shu.bg
  Експерти финансово-счетоводно обслужване за ШУ
  Анка Каменова Стоянова – главен счетоводител
  054/830 495, вътр. 235 К1/117 ani@shu.bg
  Дияна Димитрова Донева – финансов контрольор
  0888 137 004 К1/116 d.doneva@shu.bg
  Силвия Венкова Михайлова-Радославова – отговорен счетоводител
  054/830 495, вътр. 273 К1/213а s.mihaylova@shu.bg
  Светослава Василева Маринова – счетоводител-касиер
  054/830 495, вътр. 227 К1/213в sv.vasileva@shu.bg

   

   

  Контакти на екипа на проекта към МОН
  Телефон
  02 9217 412
  Телефон
  02 9217 529
  Телефон
  02 9217 402
  Е-mail
  s.praktiki@mon.bg