Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” – д-р Стефан Маринов Казаков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Инженерна логистика (Общо инженерство)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 17/05/2021