Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Съобщения на Факултета по хуманитарни науки

  Презентация на дисертационния труд на докторантката Севгинар Ибрям

  05/10/2012

  Презентация на дисертационния труд на докторантката Севгинар Ибрям на тема: „Когнитивната метафора ВОДА в българския, немския и турския медиен дискурс“ на 29.10.2012 г. от 17.00 часа в 309 зала на Ректората

  Международна научна конференция “100 ГОДИНИ МАНИФЕСТ НА РУСКИЯ ФУТУРИЗЪМ “ПЛЕСНИЦА ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ВКУС”

  04/10/2012

  Организатори: Факултет по хуманитарни науки, Съюз на писателите на Русия, Руски културно-информационен център – София, Дружество на русистите в България, Форум Русия-България-Шумен, Община Шумен   5-6 октомври 2012 г.

  Представяне на книгата на доц. д-р Мария Тихова

  02/10/2012

  Представяне на книгата на доц. д-р Мария Тихова „Старобългарското Учително евангелие на Константин Преславски“ на 25.10.2012 г. от 17.30 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“, гр. Шумен, Фоайе ІІ етаж

  Публична лекция на проф. д-р Сава Сивриев

  02/10/2012

  Публична лекция на проф. д-р Сава Сивриев на тема: „За християнството, за секуларизацията на културата и за бълграската лирика“ на 23.10.2012 г. от 15.00 часа в 309 зала на Ректората

  Лекция на проф. Магда Карабелова

  22/09/2012

  Лекция на проф. Магда Карабелова на тема „Проф. Тадеуш Грабовски и граф Адам Тарновски – тяхната мисия, интелектуално и дипломатическо присъствие в България“ на 18.10.2012 г. от 11.00 часа в 309 зала на Ректората

  Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм

  17/05/2012

  БЪЛГАРИЯ (България в световното културно наследство) Организатори: Съюз на учените в България, Община Шумен, Национален археологически институт с музей на БАН, Регионален исторически музей – Шумен, Факултет по хуманитарни науки – Научноизследователски център по византинистика, катедра “История и археология” 17-19 май 2012 г.

  Трета национална конференция по история, археология и културен туризъм

  17/05/2012

  БЪЛГАРИЯ (България в световното културно наследство) Организатори: Съюз на учените в България, Община Шумен, Национален археологически институт с музей на БАН, Регионален исторически музей – Шумен, Факултет по хуманитарни науки – Научноизследователски център по византинистика, катедра “История и археология” 17-19 май 2012 г.