Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор – доц. д.ик.н. Красимир Марков Марков

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Психология на управлението и Екстремална психология)

  Кандидат: доц. д.ик.н. Красимир Марков Марков

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 01/08/2014