Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност професор – доц. д-р Станимир Стоянов Станев

  Конкурс з/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/razvitie/as/2014/prof-St.Stanevа заемане на академичната длъжност професор по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни архитектури, технологии и сигурност)

  Кандидат:   доц. д-р Станимир Стоянов Станев

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 25/04/2014