Кандидатсвай онлайн

 • en
 • ru
 • Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор” – доц. д.ф.н. Стела Милчева Дончева

  Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология)

  Кандидат:

  Рецензии:

  Становища:

  Публикувано на 08/09/2021